Tiếng rao hàng đặc biệt độc đáo của cô bán ổi

Vẫn là những câu rao hàng rong quen thuộc nhưng với cao độ của cô bán ổi sau đây, bạn sẽ thấy nó thật đặc biệt

Những người bán hàng thành công sẽ có bí quyết bán hàng riêng của họ. Với cô bán ổi sau đây, có lẽ bí quyết của cô là tiếng rao hàng đặc trưng, với cao độ chót vót mà không ai có được.