Từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng anh và các thì ngữ pháp tiếng Anh bạn cần ưu tiên

Hãy cùng tìm hiểu xem từ nào là từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh và các thì bạn nên ưu tiên khi muốn thành thạo thứ ngôn ngữ quốc tế phổ biến này nhé!

Thử đoán xem, từ nào được dùng nhiều nhất trong tiếng anh nhé

Và đây là 6 thì ngữ pháp bạn nên ưu tiên