Tự nhiên không cần con người, con người mới cần tự nhiên.

Tình trạng phá huỷ tự nhiên đang ở mức báo động đỏ và không có điểm dừng. Trước tình trạng đó, thiên nhiên đã lên tiếng về việc mình bị phá huỷ.

Ocean

Clip "Ocean" nằm qua giọng đọc của Nature Is Speaking của Conservation International hiện đang được lan truyền trên mạng một cách nhanh chóng trước tình trạng biển bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt đang báo động đỏ. Đoạn clip truyền tải một thông điệp khắc sâu trong lòng người: Tự nhiên không cần con người, con người mới cần tự nhiên.