Vị trí và hướng đi của bão số 16 ( bão Tembin )

Trong khoảng một tuần tới, bão số 16 sẽ đổ bộ vào đất liền Nam Bộ.