Video 9 phút = Lịch sử 4000 năm Việt Nam

Chỉ với vỏn vẹn hơn 9 phút, video đã khái quát nên lịch sử 4000 dựng nước giữ nước của ông cha ta một cách vô cùng vui nhộn và xúc tích.