Tú Xuyên
1 năm trước

Xem hết đoạn video nếu hôm nay bạn mệt mỏi

Cuộc sống vôn dĩ không toàn màu hồng. Hôm nay bạn rất mệt mỏi? Đồng nghiệp nói xấu bạn? Sếp đối xử không công bằng với bạn? Hãy xem đoạn video này và tìm lại động lực sống cho mình.

Mệt mỏi tất cả không đến từ cuộc sống mà đến từ dũng khí đối mặt của bạn

https://www.facebook.com/cafebiz.vn/videos/515822675570254/?__xts__[0]=68.ARAiR3wuZWNYuaK4ovqtjO0tjHIhFC-YXx9J1UjctnMrBfsDMB6cCzfacdgHRP7dpZ6JPSyv-neW-EgQsNileusBxgsFxAl_y-mU4Cs7W2lkNN4K7xoF5yWZTPakwuEKEKs6rpGiGS4m4e3utUd3z9ZEG0pUqIKaXOLuvSZDs3XIRHepMsxTRiqX_zGw9xDqtsl4d9aqN1e8EYc2W_iEhVALp7wmWYJ-_E_PPEEdBR-leKm9kvB_k1lex3kCoSOk9yTBbM5nMUrovKTYV9ivXxqYESuhq_3UQKmiVFVSupbLkqouQ5UrTo9xDKbAYNEUHPns2Teqr3FxFPZ4LRWt9KJ1Jo7TUTzMFEUvuHUoQ60MG3G8-elkqfEsYEoEhL1tRVQ&__tn__=H-R

Bạn muốn bỏ cuộc ư?

Bạn có được phép vì mệt mỏi mà bỏ cuộc? Tỉnh lại đi nào. Nếu bạn bỏ cuộc, cuộc sống có bỏ qua và nhẹ tay với bạn những ngày tiếp theo? Không bao giờ. Cuộc đời này đề cao những người dũng cảm dám đương đầu với thử thách. Tôi tin tôi và bạn cũng thế. Xốc lại tinh thần mà chiến đấu nhé. Tôi tự hào về bạn.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn