10 bài học cuộc sống vô cùng quý giá qua những từ vựng tiếng Anh

Cùng Ohay khám phá 10 bài học cuộc sống vô cùng quý giá thông qua những từ vựng tiếng Anh dưới đây. Lời ít nhưng ý nhiều, chúng sẽ khiến bạn lắng lòng suy ngẫm lại cuộc đời mình.

1. Từ ích kỷ nhất có 1 chữ cái: I/tôi. Hãy tránh dùng nó.

1. Từ ích kỷ nhất có 1 chữ cái: I/tôi. Hãy tránh dùng nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

2. Từ mang lại sự vừa ý nhất có 2 chữ cái: WE/chúng ta. Hãy sử dụng nó.

2. Từ mang lại sự vừa ý nhất có 2 chữ cái: WE/chúng ta. Hãy sử dụng nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

3. Từ độc hại nhất có 3 chữ cái: EGO/cái tôi. Hãy tiêu diệt nó.

3. Từ độc hại nhất có 3 chữ cái: EGO/cái tôi. Hãy tiêu diệt nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

4. Từ được sử dụng nhiều nhất có 4 chữ cái: LOVE/yêu thương. Hãy quý trọng nó.

4. Từ được sử dụng nhiều nhất có 4 chữ cái: LOVE/yêu thương. Hãy quý trọng nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

5. Từ làm hài lòng nhất có 5 chữ cái: SMILE/nụ cười. Hãy giữ nó.

5. Từ làm hài lòng nhất có 5 chữ cái: SMILE/nụ cười. Hãy giữ nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

6. Từ có sức lan tỏa nhanh nhất có 6 chữ cái: RUMOUR/tin đồn. Hãy phớt lờ nó.

6. Từ có sức lan tỏa nhanh nhất có 6 chữ cái: RUMOUR/tin đồn. Hãy phớt lờ nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

7. Từ miêu tả công việc khó khăn nhất có 7 chữ cái: SUCCESS/thành công. Hãy đạt được nó.

7. Từ miêu tả công việc khó khăn nhất có 7 chữ cái: SUCCESS/thành công. Hãy đạt được nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

8. Từ thể hiện sự thèm muốn nhất có 8 chữ cái: JEALOUSY/đố kỵ. Hãy tránh xa nó.

8. Từ thể hiện sự thèm muốn nhất có 8 chữ cái: JEALOUSY/đố kỵ. Hãy tránh xa nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

9. Từ có sức mạnh nhất có 9 chữ cái: KNOWLEDGE/tri thức. Hãy kiếm được nó.

9. Từ có sức mạnh nhất có 9 chữ cái: KNOWLEDGE/tri thức. Hãy kiếm được nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

10. Từ tuyệt diệu nhất có 10 chữ cái: FRIENDSHIP/tình bạn. Hãy duy trì nó.

10. Từ tuyệt diệu nhất có 10 chữ cái: FRIENDSHIP/tình bạn. Hãy duy trì nó.,từ vựng tiếng Anh,bài học cuộc sống,suy ngẫm,học tiếng Anh,lời ít ý nhiều,khám phá

Theo TimeforLearning

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: