10 câu đố giúp nâng cao chỉ số IQ khiến bạn vò đầu bứt tai

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các câu đố thực sự hữu ích với bộ não. Chúng làm sắc nét suy nghĩ, tăng cường trí nhớ và gia tăng chỉ số IQ của bạn. Chúng giống như một bài tập 'CrossFit' cho chất xám, nhằm giữ cho nó sắc nét và linh hoạt. Những câu đố này thoạt nhìn trông có vẻ đơn giản, nhưng đừng đánh giá thấp chúng - chúng có thể 'hack não' bạn đấy!

Dưới đây là 10 câu đố giúp nâng cao chỉ số IQ sẽ khiến bạn phải vò đầu bứt tai để tìm ra đáp án.

1. Di chuyển một cốc để có được thứ tự bên dưới.

1. Di chuyển một cốc để có được thứ tự bên dưới.,câu đố,chỉ số iq,giải đố

2. Khi mua có màu đen. Khi dùng có màu đỏ. Khi vứt đi có màu xám. Nó là gì?

2. Khi mua có màu đen. Khi dùng có màu đỏ. Khi vứt đi có màu xám. Nó là gì?,câu đố,chỉ số iq,giải đố

3. Cốc nào có nhiều nước hơn?

3. Cốc nào có nhiều nước hơn?,câu đố,chỉ số iq,giải đố

4. Làm cho hình tam giác quay xuống bằng cách di chuyển 3 hình tròn.

4. Làm cho hình tam giác quay xuống bằng cách di chuyển 3 hình tròn.,câu đố,chỉ số iq,giải đố

5. Có bao nhiêu hình lập phương?

5. Có bao nhiêu hình lập phương?,câu đố,chỉ số iq,giải đố

6. Chia hình thang này thành 4 hình thang bằng nhau.

6. Chia hình thang này thành 4 hình thang bằng nhau.,câu đố,chỉ số iq,giải đố

7. Làm cho phương trình đúng với những chữ số và phép tính cho sẵn.

7. Làm cho phương trình đúng với những chữ số và phép tính cho sẵn.,câu đố,chỉ số iq,giải đố

8. Hãy tìm ra lỗi.

8. Hãy tìm ra lỗi.,câu đố,chỉ số iq,giải đố


9. Di chuyển 2 que diêm để có 2 hình vuông.

9. Di chuyển 2 que diêm để có 2 hình vuông.,câu đố,chỉ số iq,giải đố

10. Sắp xếp các chữ cái để đánh vần "chỉ một từ"

10. Sắp xếp các chữ cái để đánh vần "chỉ một từ",câu đố,chỉ số iq,giải đố

Bạn nhấn vào Trang 2 để xem đáp án.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: câu đố, chỉ số iq, giải đố,