10 câu đố hại não thách bạn trả lời nhanh

Nếu bạn muốn thử thách bộ não của mình một chút thì thử giải 9 câu đố này xem sao nhé! Giải nhanh mà đúng cả 9 câu thì bạn quả là thông minh đó. Nhớ là độ khó tăng dần. Thử xem mình thông minh đến đâu nào

Câu hỏi:

Trả lời nhanh 10 câu hỏi dưới đây nhé!

Câu 1. Trả lời nhanh trong 10 giây: Điểm khác biệt của hai bức tranh là gì?

Câu 1. Trả lời nhanh trong 10 giây: Điểm khác biệt của hai bức tranh là gì?,câu đố hại não

Câu 2. Có 3 que diêm như hình, đố bạn xếp thành 6 được đấy?

Câu 2. Có 3 que diêm như hình, đố bạn xếp thành 6 được đấy?,câu đố hại não

Câu 3. Tìm số 2017 trong 15 giây xem nào?

Câu 3. Tìm số 2017 trong 15 giây xem nào?,câu đố hại não

Câu 4. Điền số vào chỗ trống, nhớ là nghĩ kỹ nha đừng nhầm đấy!

Câu 4. Điền số vào chỗ trống, nhớ là nghĩ kỹ nha đừng nhầm đấy!,câu đố hại não

Câu 5. Trả lời câu hỏi bên dưới trong vòng 5 giây

Câu 5. Trả lời câu hỏi bên dưới trong vòng 5 giây,câu đố hại não

Câu 6. Xem bạn có trả lời nhanh hơn bọn trẻ cấp 1 không nhé! Thay đổi 5 số trong hình thành số 0 để có kết quả 1,111

Câu 6. Xem bạn có trả lời nhanh hơn bọn trẻ cấp 1 không nhé! Thay đổi 5 số trong hình thành số 0 để có kết quả 1,111,câu đố hại não

Câu 7. Trả lời câu hỏi trong ảnh

Câu 7. Trả lời câu hỏi trong ảnh,câu đố hại não

Câu 8. Thay đổi vị trí các số, để kết quả đúng với mọi trường hợp!

Câu 8. Thay đổi vị trí các số, để kết quả đúng với mọi trường hợp!,câu đố hại não

Câu 9. Loại 9 que diêm để không còn tạo thành một hình vuông nào

Câu 9. Loại 9 que diêm để không còn tạo thành một hình vuông nào ,câu đố hại não

Câu 10: Một anh thanh niên sinh nhật 20 tuổi vào năm 2005, mà năm 2000 anh ta lại 25 tuổi. Hỏi tại sao?

Câu 10: Một anh thanh niên sinh nhật 20 tuổi vào năm 2005, mà năm 2000 anh ta lại 25 tuổi. Hỏi tại sao?,câu đố hại não

Câu trả lời

Kiểm tra xem mình đoán đúng được bao nhiêu câu nhé!

1.

1. ,câu đố hại não

Câu 2:

Câu 2:,câu đố hại não

Câu 3:

Câu 3:,câu đố hại não

Câu 4:

Câu 4: ,câu đố hại não

Câu 5:

Câu 5: ,câu đố hại não

Câu 6:

Câu 6: ,câu đố hại não

Câu 7:

Câu 7:,câu đố hại não

Câu 8:

Câu 8: ,câu đố hại não

Câu 9:

Câu 9:,câu đố hại não

Câu 10: Vì anh ta sống ở thời kỳ trước công nguyên chứ sao =))

Câu 10: Vì anh ta sống ở thời kỳ trước công nguyên chứ sao =)),câu đố hại não

Nguồn: Brightside 

Linh Chi lược dịch

  • Bài liên quan: câu đố hại não,