10 câu đố kiểm tra tư duy logic và khả năng chú ý đến từng chi tiết

Các nhà khoa học tin rằng các bài trắc nghiệm và câu đố sẽ kích thích não bộ của chúng ta và khiến chúng hoạt động tốt hơn. Bạn càng luyện tập, bộ não của bạn càng trở nên sắc bén.
Dưới đây là 10 câu đố kiểm tra tư duy logic và khả năng chú ý đến từng chi tiết của bạn.

1. Bạn có thể tìm thấy 5 sự khác biệt?

1. Bạn có thể tìm thấy 5 sự khác biệt?,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ

2. Hình nào là kim tự tháp đã cho khi nhìn từ trên xuống?

2. Hình nào là kim tự tháp đã cho khi nhìn từ trên xuống?,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ

3. Hãy tìm 5 điểm khác nhau.

3. Hãy tìm 5 điểm khác nhau.,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ

4. Hãy tìm một lỗi trong hình này.

4. Hãy tìm một lỗi trong hình này.,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ

5. Hãy tìm 4 điểm khác nhau.

5. Hãy tìm 4 điểm khác nhau.,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ

6. Tìm hình khác biệt với phần còn lại.

6. Tìm hình khác biệt với phần còn lại.,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ

7. Bạn có thể chỉ ra 5 điểm khác nhau không?

7. Bạn có thể chỉ ra 5 điểm khác nhau không?,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ

8. Bạn nhìn thấy con gì trong bức ảnh?

8. Bạn nhìn thấy con gì trong bức ảnh?,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ


9. Bạn có nhận ra điểm khác biệt?

9. Bạn có nhận ra điểm khác biệt?,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ

10. Hãy nối tất cả các ngôi sao chỉ với 4 đường thẳng.

10. Hãy nối tất cả các ngôi sao chỉ với 4 đường thẳng.,tư duy logic,trắc nghiệm tư duy,khả năng chú ý,kích thích não bộ,câu đố,luyện tập não bộ

Bạn nhấn vào Trang 2 để xem đáp án nhé.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp