10 câu đố với que diêm dành cho trẻ con khiến bạn 'vò đầu bứt tóc'

Tuổi thơ của bạn có gắn liền với những que diêm và phép tính? Hãy để Ohay nhắc lại với bạn 10 câu đố với que diêm dành cho trẻ con khiến bạn 'vò đầu bứt tóc' dưới đây.

1. Lấy đi 2 que diêm để tạo ra 2 hình tam giác đều.

1. Lấy đi 2 que diêm để tạo ra 2 hình tam giác đều.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

2. Thêm vào 2 que diêm để tạo ra một phương trình đúng.

2. Thêm vào 2 que diêm để tạo ra một phương trình đúng.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

3. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra một phương trình đúng.

3. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra một phương trình đúng.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

4. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra 3 hình tam giác.

4. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra 3 hình tam giác.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

5. Di chuyển 3 que diêm để tạo ra 3 hình tam giác giống hệt nhau.

5. Di chuyển 3 que diêm để tạo ra 3 hình tam giác giống hệt nhau.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

6. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra 3 hình tam giác đều.

6. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra 3 hình tam giác đều.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

7. Di chuyển 3 que diêm để tạo ra 3 hình vuông.

7. Di chuyển 3 que diêm để tạo ra 3 hình vuông.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

8. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra 3 hình tam giác.

8. Di chuyển 2 que diêm để tạo ra 3 hình tam giác.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

9. Di chuyển 3 que diêm để tạo ra 2 hình vuông.

9. Di chuyển 3 que diêm để tạo ra 2 hình vuông.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

10. Di chuyển 3 que diêm để tạo ra 4 hình vuông giống hệt nhau.

10. Di chuyển 3 que diêm để tạo ra 4 hình vuông giống hệt nhau.,câu đố dành cho trẻ,đố trẻ,dạy trẻ,dạy con,câu đố với que diêm,vò đầu bứt tóc,câu đố,giải đố

Nhấn vào Phần 2 để xem đáp án nhé.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp