10 câu đố với que diêm sẽ khiến bạn 'vò đầu bứt tóc'

Cùng Ohay luyện tập trí não bằng 10 câu đố với que diêm đi từ dễ đến khó dưới đây, chắc chắn chúng sẽ khiến không ít người phải vò đầu bứt tóc đấy!

1. Mức độ dễ: Di chuyển 3 que diêm để tạo thành một từ có 4 chữ cái mà tất cả mọi người đều yêu thích: LOVE!

1. Mức độ dễ: Di chuyển 3 que diêm để tạo thành một từ có 4 chữ cái mà tất cả mọi người đều yêu thích: LOVE!,trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo

2. Mức độ dễ: Di chuyển 1 que diêm để cân bằng phương trình bên dưới

2. Mức độ dễ: Di chuyển 1 que diêm để cân bằng phương trình bên dưới,trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo

3. Mức độ dễ: Lấy đi 2 que diêm để chỉ còn lại 2 hình vuông

3. Mức độ dễ: Lấy đi 2 que diêm để chỉ còn lại 2 hình vuông,trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo

4. Mức độ dễ: Di chuyển 2 que diêm để hiển thị thời gian là 4 giờ 30 phút

4. Mức độ dễ: Di chuyển 2 que diêm để hiển thị thời gian là 4 giờ 30 phút,trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo

5. Mức độ dễ: Bạn có 2 chiếc cốc và 2 dấu x. Hãy di chuyển 4 que diêm để các dấu x đều nằm trong cốc mà không động đến dấu x nào

5. Mức độ dễ: Bạn có 2 chiếc cốc và 2 dấu x. Hãy di chuyển 4 que diêm để các dấu x đều nằm trong cốc mà không động đến dấu x nào,trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo

6. Mức độ trung bình: Đây là hình ảnh phản chiếu của một đồng hồ kỹ thuật số. Thời gian thực sự là mấy giờ? (Bạn không được sử dụng gương đâu nhé :v)

6. Mức độ trung bình: Đây là hình ảnh phản chiếu của một đồng hồ kỹ thuật số. Thời gian thực sự là mấy giờ? (Bạn không được sử dụng gương đâu nhé :v),trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo

7. Mức độ trung bình: Hãy di chuyển 1 que diêm để sửa lại phương trình bên dưới cho đúng

7. Mức độ trung bình: Hãy di chuyển 1 que diêm để sửa lại phương trình bên dưới cho đúng,trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo


8. Mức độ trung bình: Hãy di chuyển 1 que diêm để sửa lại phương trình bên dưới cho đúng

8. Mức độ trung bình: Hãy di chuyển 1 que diêm để sửa lại phương trình bên dưới cho đúng,trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo

9. Mức độ khó: Hãy di chuyển 1 que diêm để cân bằng phương trình bên dưới

9. Mức độ khó: Hãy di chuyển 1 que diêm để cân bằng phương trình bên dưới,trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo

10. Mức độ khó: Chỉ di chuyển 2 que diêm bạn có thể tạo ra số lớn nhất nào?

10. Mức độ khó: Chỉ di chuyển 2 que diêm bạn có thể tạo ra số lớn nhất nào?,trắc nghiệm vui,câu đố que diêm,luyện tập trí não,vò đầu bứt tóc,câu đố hay,câu đố mẹo

Bạn nhấn vào Trang 2 để xem đáp án nhé.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp