10 câu nói bất hủ của mẹ mà ai cũng từng trải qua

Những câu nói bất hủ của mẹ sau đây sẽ khiến bất cứ ai khi đọc nó đều nghĩ về ký ức tuổi thơ. Bạn cũng không phải ngoại lệ :)

Những câu nói bất hủ của mẹ sau đây sẽ khiến bất cứ ai khi đọc nó đều nghĩ về ký ức tuổi thơ. Bạn cũng không phải ngoại lệ :)

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ


Mẹ không sinh ra mày mà nhặt mày từ bãi rác nên mày là con nuôi thôi

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ

Nhìn con nhà người ta giỏi thế mà sao mày lại dốt vậy?

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ

Sao giờ này mà vẫn chưa chịu đi ngủ hả?

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ

Mẹ giữ lì xì hộ rồi mẹ mua sách, điện tử cho, khi nào cần mẹ đưa không giữ lại mất

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ


Lười thế này thì đứa nào nó dám lấy con?

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ

Hồi bằng tuổi mày, mẹ biết làm hết rồi đấy

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ

Mẹ có ảnh hưởng gì mày đâu chỉ là dọn dẹp thôi mà, mày cứ học đi

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ

Sáng bảnh mắt rồi mà vẫn chưa chịu dậy à?

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ

Con ăn đi cho lớn mẹ không thích ăn cái này!

ảnh câu nói của mẹ,câu nói bất hủ của mẹ,ký ức tuổi thơ


Mày càng ngày càng giống bố mày bừa bộn, lười nhác,...

                                                                                                                             

Hoàng Trang ( Let's Viet)