10 câu nói có thể đánh thức con người trong bạn.

Bạn đang bế tắc, chán nản, không có mục đích sống.... Dưới đây là những câu nói của những người nổi tiếng có thể thay đổi tư duy và khích lệ tinh thần trong bạn

8,446
Bình chọn: 0

ảnh câu nói hay

ảnh câu nói hay

ảnh câu nói hay

ảnh câu nói hay

ảnh câu nói hay

ảnh câu nói hay

ảnh câu nói hay

ảnh câu nói hay0 0

Bài liên quan: câu nói hay,