10 câu nói hài hước nhưng khiến bạn phải ngừng lại một chút và suy ngẫm

Bài viết này bao gồm 10 câu nói hài hước nhưng khiến bạn phải ngừng lại một chút và suy ngẫm. Tại sao phải suy ngẫm? Không phải vì chúng sâu sắc mà là vì....

Bài viết này bao gồm 10 câu nói hài hước nhưng khiến bạn phải ngừng lại một chút và suy ngẫm. Tại sao phải suy ngẫm? Không phải vì chúng sâu sắc mà là vì....

01.

ảnh suy ngẫm

Giải thích : Obama vốn dĩ là da màu chứ không phải da đen. Nếu so với những tổng thống Mỹ trước đó của Hoa Kỳ thì da ông đen hơn nhưng nếu so với những tổng thống da đen của Kenya (một đất nước ở miền Đông châu Phi) thì ông rõ ràng "trắng" hơn nhiều.

02.

ảnh suy ngẫm

Giải thích : Bởi vì chúng hoàn hảo nên không bị phát hiện. Mà đã không bị phát hiện thì làm sao chúng ta nghe tới những tội ác đó được.

03.

ảnh suy ngẫm

Giải thích : Chỉ cần tưởng tượng một chút. Không khó để hình dung chứ?

04.

ảnh suy ngẫm

05.

ảnh suy ngẫm

Giải thích : Thử tưởng tưởng ai đó nhìn trái đất từ góc độ ngoài vũ trụ

06.

ảnh suy ngẫm

Giải thích : Nhìn hình là thấy ngay!

07.

ảnh suy ngẫm

08.

ảnh suy ngẫm

Giải thích : Nếu bạn không hiểu câu này thì đợi thêm vài năm nữa, chắc lúc đó bạn sẽ hiểu.

09.

ảnh suy ngẫm


10.

ảnh suy ngẫmTổng hợp và biên soạn : Woody Übermensch

  • Bài liên quan: suy ngẫm,