Ái Nhân 1 năm trước

10 câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Chúng ta có thể vừa đọc vừa học tiếng Anh qua các câu nói về cuộc sống dưới đây

1. "Some people come into your life just to teach you how to let go"

- "Một số người đi vào cuộc sống của bạn chỉ để dạy bạn cách buông bỏ"

2. "A good laugh and a long sleep are the two best cures for"

- "Một nụ cười sản khoái và một giấc ngủ thẳng giấc là hai phương pháp chữa trị tốt nhất cho bất cứ điều gì"

3. "A boy is lucky if he is the first love of a girl, but a girl is lucky if she is last love of a boy"

- "Một chàng trai may mắn nếu anh ấy là tình yêu đầu tiên của cô gái, nhưng một cô gái may mắn nếu cô ấy là tình yêu cuối cùng của chàng trai"

4. "If you feel like you're losing everything, remember that trees lose their leaves every year and they still stand tall and wait for better days to come"

- "Nếu bạn cảm thấy như bạn đang mất tất cả mọi thứ, hãy nhớ rằng cây mất lá mỗi năm và nó vẫn đứng cao và chờ đợi cho đến ngày tươi đẹp hơn"

5. "Love what you have before life teaches you to love what you lost"

- "Hãy yêu những gì bạn có trước khi cuộc sống dạy bạn yêu những gì bạn đã mất"

6. "It's really hard when you want to express what you feel inside but all you can do is to smile and say nevermind"

- "Thực sự khó khăn khi bạn muốn diễn tả những cảm xúc bên trong bạn nhưng tất cả những gì bạn có thể làm là mỉm cười và nói không sao đâu"

7. "Your wound is probably not your fault, but your healing is your responsibility"

- "Vết thương của bạn có lẽ không phải là lỗi của bạn, nhưng việc chữa lành nó là trách nhiệm của bạn"

8. "If someone seriously want to be a part of your life, they will seriously make an effort to be in it"

- "Nếu ai đó nghiêm túc muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, họ sẽ nghiêm túc nỗ lực để có mặt trong đó"

9. "Never expect to get what you give, not everyone has a heart like you"

- "Đừng mong đợi nhận lại được những gì bạn đã cho đi, không phải ai cũng có một trái tim như bạn"

10. "Never give up on something you really want. It's difficult to wait, but it's more difficult to regret"

- "Đừng bao giờ từ bỏ thứ gì đó bạn thực sự muốn. Rất khó để chờ đợi, nhưng càng khó khăn hơn nữa để hối tiếc"

Nguồn: Tổng hợp Internet

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn