10 centimet

Cười ngoác mồm

Tại phòng chờ của trung tâm phẫu thuật có mấy chú đang ngồi đợi tới lượt mình vào phẫu thuật. 

Một người đi qua hỏi:Sao các anh phải đến đây?

 Chú A:Cái của em dài quá phải cắt bớt đi

 Chú B:Cái của em ngắn quá phải nối thêm cho đủ 

Còn chú cuối cùng không nói gì mọi người xúm lại hỏi. 

Cuối cùng chú ta trả lời: "Cái của em 10 cm" 

Mọi người ồ lên:10 cm thì bình thường, rồi nó sẽ dài ra 

Chú kia liền nói:Nhưng là 10 cm đường kính!