10 dấu hiện cho thấy quân đội Trung Quốc yếu hơn bạn nghĩ .

Theo bạn quân đội Trung Quốc hiện nay mạnh hay yếu. Theo một tuyên truyền viên không chính thức người Mỹ, anh đánh giá 10 dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc yếu hơn mọi người vẫn nghĩ.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Theo bạn quân đội Trung Quốc hiện nay mạnh hay yếu. Theo một tuyên truyền viên không chính thức người Mỹ, anh đánh giá 10 dấu hiệu cho thấy quân đội Trung Quốc yếu hơn mọi người vẫn nghĩ.

10. Không có sự liên kết thông tin trong quân đội

9. Trang bị cho quân đội khá hà tiện

8. Các trang thiết bị không vừa vặn cho những người lính

7. Bộ óc chiến lược tài ba phó đô đốc Trương Thiệu Trung

6. Trung Quốc chưa thể tự xây dựng tàu sân bay riêng

5. Quân nghĩa vụ chỉ tập đi bước đều và hát cac bài hát yêu nước

4. Học thuộc lòng đường lối chính trị hơn chiến lược chiến tranh

3. Lục quân Trung Quốc chưa từng tham gia chiến tranh

2. Đã 2 lần hạ tiêu chuẩn tuyển dụng nghĩa vụ

1. Hối lộ trong quân đội, tham nhũng

ảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc,Trung Cộng,mối đe dọa,quốc phòng,quân thường trực,Quân đội trung quốc,trung quốc yếu hơn bạn nghĩ

Theo đánh giá đây là đội quân

  • Thiếu kỹ năng
  • Thiếu chuẩn bị
  • Được lãnh đạo bởi những người không có kinh nghiệm.