10 điểm khác biệt giữa ông chủ và nhà lãnh đạo

Ông chủ và nhà lãnh đạo có phong cách quản lý khác nhau, xây dựng các mối quan hệ khác nhau và đưa ra các quyết định khác nhau. Dưới đây là 10 điểm khác biệt giữa ông chủ và nhà lãnh đạo.

Có sự khác biệt rất lớn giữa ông chủ và nhà lãnh đạo. Họ có phong cách quản lý khác nhau, xây dựng các mối quan hệ khác nhau và đưa ra các quyết định khác nhau.

Ông chủ luôn là người quản lý cấp dưới của mình trong khi nhà lãnh đạo là người truyền cảm hứng cho cả nhóm và thúc đẩy từng đồng nghiệp của họ.

Hãy nhìn vào bộ ảnh minh họa dưới đây bạn sẽ không bao giờ lẫn lộn giữa ông chủ và nhà lãnh đạo nữa!

,ông chủ,lãnh đạo,nghệ thuật lãnh đạo,điểm khác biệt

1. Ông chủ vô nhân tính, nhà lãnh đạo thương người

1. Ông chủ vô nhân tính, nhà lãnh đạo thương người,ông chủ,lãnh đạo,nghệ thuật lãnh đạo,điểm khác biệt

2. Ông chủ luôn nói “tôi”, nhà lãnh đạo luôn nói “chúng ta”

2. Ông chủ luôn nói “tôi”, nhà lãnh đạo luôn nói “chúng ta”,ông chủ,lãnh đạo,nghệ thuật lãnh đạo,điểm khác biệt

3. Ông chủ sử dụng con người, nhà lãnh đạo phát triển con người

3. Ông chủ sử dụng con người, nhà lãnh đạo phát triển con người,ông chủ,lãnh đạo,nghệ thuật lãnh đạo,điểm khác biệt

4. Ông chủ khiến mọi người sợ hãi, nhà lãnh đạo khiến mọi người kính trọng

4. Ông chủ khiến mọi người sợ hãi, nhà lãnh đạo khiến mọi người kính trọng,ông chủ,lãnh đạo,nghệ thuật lãnh đạo,điểm khác biệt

Vẫn Còn, Click để xem tiếp