10 điều cần làm để có một đứa bạn thân

Có được một người bạn thực sự thân trong cuộc đời không phải là việc dễ dàng. Và để giữ được tình bạn ấy bền lâu lại càng cần nhiều nỗ lực hơn rất nhiều.

Có được một người bạn thực sự thân trong cuộc đời không phải là việc dễ dàng. Và để giữ được tình bạn ấy bền lâu lại càng cần nhiều nỗ lực hơn rất nhiều.

1. Không có gì quan trọng hay giá trị bằng việc để mất đi một người bạn thật sự.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

2. Không bao giờ nói xấu với người khác về bạn của mình. Hãy nói những điều tốt đẹp.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

3. Hãy thực sự hạnh phúc với thành công của bạn.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

4. Đừng bao giờ thất hứa và làm bạn thất vọng.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

5. Luôn luôn đáp lại. Điều quan trọng hơn cả không phải là bạn nhận được gì mà bạn đã cho đi những gì.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

6. Hãy nói những điều bạn nghĩ là tốt cho bạn mình, đồng thời cũng nên biết lắng nghe bạn.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

7. Hãy thường xuyên nói với bạn về ý nghĩa của họ đối với cuộc đời bạn.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

8. Hãy khen bạn thật nhiều nhưng hãy suy nghĩ đủ lâu trước khi phê bình bạn.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

9. Hãy tập trung và lắng nghe. Đừng chỉ biết nói về mình mà không cho bạn cơ hội nói lên suy nghĩ của mình.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

10. Đừng đem đến sự tức giận hay thù hận.ảnh tình bạn,bạn tốt,bạn thân,bạn như thế nào là thân,bạn thực sự

Nguồn: Women’s Life Style