10 điều nhỏ nhặt mà bạn vẫn làm sai

Có rất nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến chúng ta khó chịu. Bạn sẽ ngạc nhiên về những việc nhỏ nhặt mà bạn đang làm sai.

Đeo tai nghe

Đeo tai nghe, © ytimg.com

Ăn hamburger

Ăn hamburger, © foodbeast.com

Sử dụng kẹp tóc

Sử dụng kẹp tóc, © yummymummyclub.ca

Cầm một ly rượu

Cầm một ly rượu, © flickr.com

Tư thế squats

Tư thế squats, © well-fitlife.com

Đeo một chiếc ba lô

Đeo một chiếc ba lô, © scoopwhoop.com

Ăn pizza

Ăn pizza, © wired.com

Cách cầm bút

Cách cầm bút, © geardiary.com

Gấp quần

Gấp quần, © pinterest.com

Cách dán băng cá nhân