10 giống chó xấu nhất thế giới

Với những chú chó, đôi lúc vẻ ngoài xấu xí cũng mang lại cho chúng sự yêu mến của mọi người. Đây là danh sách 10 giống chó xấu nhất thế giới...

Với những chú chó, đôi lúc vẻ ngoài xấu xí cũng mang lại cho chúng sự yêu mến của mọi người. Đây là danh sách 10 giống chó xấu nhất thế giới...

1. English Bull Terrier

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Bull Terrier

2. Irish Wolfhound

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Irish Wolfhound - Giống chó săn Iceland

3. Bedlington Terrier

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Bedlington Terrier - Giống chó đến từ Anh

4. Neapolitan Mastiff

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Chó Ngao Ý với thân hình chảy xệ

5. The Mexican Hairless

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Giống chó Mexico với một bộ lông khá "xơ xác"

6. The Komondor

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Giống chó với biệt danh "Chó rẻ lau"

7. Borzoi

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Borzoi - Giống chó săn của Nga

8. Chinese Crested

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Giống chó đặc biệt từ Trung Quốc

9. Afghan Hound 

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Giống chó đến từ vùng Trung Á với khuôn mặt buồn


10. Orchid Inca

ảnh Chó xấu nhất,giống chó xấu,xấu xí,các giống chó,các loại chó

Giống chó xấu xí của Peru