10 hình ảnh xúc động về chủ đề 'gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha'

'Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha'
Những hình ảnh dưới đây phần nào thể hiện được gánh nặng của người cha và ơn nghĩa của họ đối với bạn.

#1

#1,

#2

#2,

#3

#3,

#4

#4,

#5

#5,

#6

#6,

#7

#7,

#8

#8,

#9

#9,

#10

#10,

,