10 khoảnh khắc thú vị có thể bạn chưa nhìn thấy bao giờ

Thế giới rộng lớn là thế, bạn có muốn tìm hiểu một chút không? Ví dụ như quá trình nòng nọc biến thành ếch? Khi nọc độc của rắn xâm nhập vào máu người?

Thế giới rộng lớn là thế, bạn có muốn tìm hiểu một chút không? Ví dụ như quá trình nòng nọc biến thành ếch? Khi nọc độc của rắn xâm nhập vào máu người?

1. Khi dụng cụ đánh lửa xẹt qua ống thép

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

2. Khi làm nổ một quả bóng nước

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

3. Quá trình đơm hoa kết quả của dâu tây

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

4. Khi tư duy não bộ vận động

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

5. Vận động của tầng mây sao Mộc

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

 

6. Quá trình sinh trưởng của nấm măng

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

7. Khi nọc độc của rắn xâm nhập vào máu người

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

8. Quá trình nòng nọc biến thành ếch

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

9. Biến đổi của tầng băng trên bề mặt trái đất qua bốn mùa

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

10. Quá trình hình thành phần đầu của trẻ sơ sinh

ảnh khoảnh khắc,khoảnh khắc thú vụ,ảnh động thú vị,ảnh động

Nguồn: u148.net

Dịch: Hải Đường - Ohay TV