10 Kinh nghiệm được đúc kết từ những người thành công khiến bạn phải suy nghĩ

Nếu muốn thành công nhanh chóng thì cách tốt nhất là bạn nên học từ những người đi trước. Sau đây là những kinh nghiệm mà mình đã tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Chẳng thành công nào là một bước lên trời. Thành công vững chắc chỉ có thể là đi từng bước

Chẳng thành công nào là một bước lên trời. Thành công vững chắc chỉ có thể là đi từng bước,

Làm việc gì cũng phải có kế hoạch

Làm việc gì cũng phải có kế hoạch,

Không gì là mãi mãi nên thay đổi chưa chắc đã là sai

 Không gì là mãi mãi nên thay đổi chưa chắc đã là sai,

Dù khó khăn đến đâu thì bạn cũng đừng bao giờ bỏ cuộc.

Dù khó khăn đến đâu thì bạn cũng đừng bao giờ bỏ cuộc.,

Đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất lợi ích về sau

Đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất lợi ích về sau,

Vẫn Còn, Click để xem tiếp