10 logo nổi tiếng thay đổi vì chính sản phẩm của họ

Hãy hình dung xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu logo của các thương hiệu sẽ thay đổi vì chính sản phẩm của họ?

Marco Schembri - Một designer người Ý đã diễn tả tác dụng của các loại sản phẩm bằng chính sự thay đổi logo của nhãn hàng. Logo McDonald béo phì vì ăn đồ ăn nhanh, logo của Absolut bị mờ đi do say xỉn... 

Đâu là logo bạn yêu thích và chuyện gì sẽ xảy ra tương tự với nó? Hãy chia sẻ cùng mọi người nhé!

Mcdonald’s

Mcdonald’s,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu

Absolut

Absolut,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu

Starbucks

Starbucks,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu

Gillette

Gillette,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu

Zippo

Zippo,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu

Durex

Durex,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu

Nutella

Nutella,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu

Braun

Braun,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu

Nestle

Nestle,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu

Red Bull

Red Bull,logo nổi tiếng,Marco Schembri,sáng tạo,câu chuyện thương hiệu