10 lời khuyên của Đức Phật rất hay đọc ngay để lấy may

Chia sẻ với các bạn những câu nói, lời khuyên thấm thía và ý nghĩa của Đức Phật ai cũng nên đọc và suy nghĩ

#1

#1,

#2

#2,

#3

#3,

#4

#4,

#5

#5,

#6

#6,

#7

#7,

#8

#8,

#9

#9,

#10

#10, Thái tử Sĩ Đạt Ta (Đức Phật) đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ. Đi bảy bước, mỗi bước chân có hoa sen nở đỡ chân Người.

Nếu bạn thấy ý nghĩa, hãy chia sẻ bài viết này!