10 nghịch lý cuộc sống không dễ gì nhận ra

Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.

Con người sinh ra và lớn lên phải chịu những ảnh hưởng từ mọi thứ sẵn có. Cuộc sống có vô vàn điều không ai chỉ dạy bạn. Đôi khi bạn không thể biết điều đó có đúng hay không hoặc có những quy luật mà nếu phạm phải, bạn không có cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng dẫu sao, yên ổn lương tâm là cách làm tốt nhất. Dưới đây là 10 nghịch lý cuộc sống mà ít ai có thể nhận ra được.

1. Người đời thường vô lý, không biết điều, và vị kỷ. Dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.

1. Người đời thường vô lý, không biết điều, và vị kỷ. Dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.,nghịch lý cuộc sống,cuộc sống,suy ngẫm

2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. 

3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thực sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.

3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thực sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.,nghịch lý cuộc sống,cuộc sống,suy ngẫm

4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên vào ngày mai. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.

5. Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương, Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn và trung thực.

6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy nghĩ thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn.

6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy nghĩ thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn.,nghịch lý cuộc sống,cuộc sống,suy ngẫm

7. Người ta thường tỏ ra thông cảm với những người yếu thế để rồi lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho người yếu thế.

8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tiếp tục xây dựng.

8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tiếp tục xây dựng.,nghịch lý cuộc sống,cuộc sống,suy ngẫm

9. Bạn có thể bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.

10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.

theo timeless values

NinhNguyen