10 sự thật thú vị về tiếng Anh có thể bạn chưa biết

Bạn có biết phải mất 3,5 giờ để phát âm từ dài nhất trong tiếng Anh hay từ RUN có đến 645 nghĩa? Còn rất nhiều sự thật thú vị khác về tiếng Anh đang chờ bạn khám phá dưới đây.

1. Mất 3,5 giờ để phát âm từ dài nhất trong tiếng Anh. Đó là tên hóa học của Titin (189.819 chữ cái).

1. Mất 3,5 giờ để phát âm từ dài nhất trong tiếng Anh. Đó là tên hóa học của Titin (189.819 chữ cái).,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

Các bạn có thể xem từ này tại đây.

2. PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANOCONIOSIS là từ tiếng Anh dài nhất trong mọi từ điển chính (45 chữ cái). Đó là một bệnh phổi.

2. PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANOCONIOSIS là từ tiếng Anh dài nhất trong mọi từ điển chính (45 chữ cái). Đó là một bệnh phổi.,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

3. THE là từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh.

3. THE là từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh.,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

4. QUEUEING là từ có số nguyên âm liên tiếp nhiều nhất (5 nguyên âm).

4. QUEUEING là từ có số nguyên âm liên tiếp nhiều nhất (5 nguyên âm).,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

5. RHYTHMS là từ dài nhất đến hiện tại mà không sử dụng bất cứ nguyên âm (a, e, i, o, u) nào.

5. RHYTHMS là từ dài nhất đến hiện tại mà không sử dụng bất cứ nguyên âm (a, e, i, o, u) nào.,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

6. SUBDERMATOGLYPHIC là từ dài nhất mà không lặp lại bất cứ chữ cái nào. Nó đề cập đến lớp da bên dưới đầu ngón tay.

6. SUBDERMATOGLYPHIC là từ dài nhất mà không lặp lại bất cứ chữ cái nào. Nó đề cập đến lớp da bên dưới đầu ngón tay.,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

7. RUN là từ đa nghĩa nhất (645 nghĩa). Đến năm 2011, nó là từ được thiết lập với 464 định nghĩa.

7. RUN là từ đa nghĩa nhất (645 nghĩa). Đến năm 2011, nó là từ được thiết lập với 464 định nghĩa.,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

8. Chữ cái E chiếm 11% toàn bộ từ vựng tiếng Anh.

8. Chữ cái E chiếm 11% toàn bộ từ vựng tiếng Anh.,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

9. AEGILOPS là từ dài nhất được xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái. Nó đề cập đến một loại cỏ.

9. AEGILOPS là từ dài nhất được xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái. Nó đề cập đến một loại cỏ.,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

10. GO là câu đúng ngữ pháp ngắn nhất.

10. GO là câu đúng ngữ pháp ngắn nhất.,sự thật thú vị,tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống,có thể bạn chưa biết

Theo Pundit Cafe

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: