10 Tố chất cơ bản của người Việt – sự tự hào song song sự chê trách.

Những điều dưới đây khiến trong mỗi chúng ta là người Việt Nam cần có những sửa chữa những mặt không hay trong cuộc sống và phát huy những tố chất tốt.

Đây là cái nhìn của người nước ngoài khi nhìn nhận con người Việt Nam chúng ta. Những điều dưới đây khiến trong mỗi chúng ta là người Việt Nam cần có những sửa chữa những mặt không hay trong cuộc sống và phát huy những tố chất tốt. Việc chúng ta nhìn nhận và sửa đổi sẽ giúp cho cá nhân cuộc sống của bạn thêm đẹp và làm cho xã hội con người Việt Nam chúng ta thêm tươi đẹp hơn và đất nước phát triển kịp với các bạn bè năm châu.

ảnh người việt nam,người việt,việt nam

1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn.

ảnh người việt nam,người việt,việt nam


Điều này dẫn nói đến tâm lý hưởng thụ của người Việt còn cao.

2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ

động.

ảnh người việt nam,người việt,việt nam


3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).

ảnh người việt nam,người việt,việt nam


4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.

ảnh người việt nam,người việt,việt nam

5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, người Việt học tập không phải chỉ vì kiến thức (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê).

ảnh người việt nam,người việt,việt nam


6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.

ảnh người việt nam,người việt,việt nam


7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).

ảnh người việt nam,người việt,việt nam


8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn, còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.

ảnh người việt nam,người việt,việt nam


9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, để tiểu cục làm mất đại cục.

ảnh người việt nam,người việt,việt nam


10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).

ảnh người việt nam,người việt,việt nam

Nguồn: Quà tặn cuộc sống