10 TỪ cần nhớ nhất trong cuộc đời!!!

Tôi biết có nhiều danh sách dài để bạn phải ghi nhớ. Tuy nhiên 10 từ sau đây không tốn nhiều "bộ nhớ" của bạn và theo tôi nghĩ nó rất hữu ích đấy. Cùng xem đó là 10 từ gì nhé!

Tôi biết có nhiều danh sách dài để bạn phải ghi nhớ. Tuy nhiên 10 từ sau đây không tốn nhiều "bộ nhớ" của bạn và theo tôi nghĩ nó rất hữu ích đấy. Cùng xem đó là 10 từ gì nhé!

1. Từ ÍCH KỶ nhất: Tôi (I) -  HÃY TRÁNH NÓ


10 từ nên nhớ trong cuộc đời

2. Từ MÃN NGUYỆN nhất: CHÚNG TA (WE)  - HÃY SỬ DỤNG NÓ

10 từ nên nhớ trong cuộc đời

3. Từ DỄ ĐẦU ĐỘC nhất: CÁI TÔI (EGO)  -  HÃY VƯỢT QUA NÓ

10 từ nên nhớ trong cuộc đời

4. Từ ĐƯỢC SỬ DỤNG nhiều nhất: YÊU (LOVE)  -  HÃY COI TRỌNG NÓ

10 từ đáng nhớ nhất trong cuộc đời

5. Từ DỄ CHỊU nhất: NỤ CƯỜI (SMILE)  -  HÃY GIỮ LẤY NÓ

10 từ đáng nhớ nhất trong cuộc đời

6. Từ LAN TRUYỀN NHANH NHẤT: TIN ĐỒN (RUMOUR)  -  HÃY LÀM NGƠ NÓ

10 từ đáng nhớ nhất trong cuộc đời

7. Từ THỂ HIỆN SỰ CHĂM CHỈ nhất: THÀNH CÔNG (SUCCESS) - HÃY BẮT LẤY NÓ

10 từ đáng nhớ nhất trong cuộc đời

8. Từ GHEN TỴ NHẤT: ÍCH KỶ (JEALOUSLY)  -  HÃY TRÁNH XA NÓ

10 từ đáng nhớ nhất trong cuộc đời

9. Từ có SỨC MẠNH nhất: KIẾN THỨC (KNOWLEDGE)  -  HÃY GIÀNH LẤY NÓ

10 từ đáng nhớ nhất trong cuộc đời

10. Từ có GIÁ TRỊ nhất: TÌNH BẠN (FRIENDSHIP) - HÃY GIỮ LẤY NÓ

10 từ đáng nhớ nhất trong cuộc đời

Nguồn: Binscorner.com