10 Vụ rơi máy bay kinh hồn nhất của nhân loại

Nếu bạn đã từng đi máy bay hoặc chứng kiến những cảnh rơi máy bay như thế này chắc hẳn bạn sẽ rất sợ. Nhưng đừng lo theo thống kê thì máy bay vẫn là phương tiện an toàn nhất khi đi giữa các châu lục.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Nếu bạn đã từng đi máy bay hoặc chứng kiến những cảnh rơi máy bay như thế này chắc hẳn bạn sẽ rất sợ. Nhưng đừng lo theo thống kê thì máy bay vẫn là phương tiện an toàn nhất khi đi giữa các châu lục. Nhưng trong cuộc sống chữ ngờ không ai muôn nhắc đến và lặp lại