An Mộc
1 tuần trước

100++ ca dao về gia đình_Kỳ 4

100++ ca dao về gia đình_Kỳ 4

Ca dao về anh chị em

Đi việc làng giữ lấy họ

Đi việc họ giữ lấy anh em

Anh em bốn bể là nh

Người dưng khác họ vẫn là anh em

Ơn cha mẹ trời cao khôn thấu

Nghĩa anh em xương cốt ruột r

Muốn cho trên thuận dưới hòa

Chẳng thà chịu nhục hơn là rẽ nhau

Ơn Phật, nhờ trời

Cha mẹ sinh hạ được mười anh em

Anh Cả nhàn thật là nhàn

Cởi trần đóng khố, đốt than trong rừng

Anh Hai vặn chão đánh thừng

Anh Ba làm mướn kiếm lưng cơm người

Anh Tư bắt ếch, mình ơi

Anh Năm bắt rắn, bắt dơi ngoài đồng

Anh Sáu đánh giậm dưới sông

Anh Bảy kéo lưới ở đồng làng ta

Anh Tám vác gạo trên ga

Anh Chín gánh mướn chợ xa chợ gần

Còn anh là út thanh tân

Có nghe anh kể, lại gần mà nghe

Việc đời gẫm lại thêm buồn

Củi đậu nấu đậu như tuồng người dưng

Nhà anh phúc thọ đời đời

Cha mẹ sinh hạ chín mười con trai

Cũng đều có đức có tài

Ai ai cũng xứng một đời tài hoa

Anh Cả thì đỗ thám hoa

Anh Hai tiến sĩ anh ba tú tài

Anh Tư là quan tỉnh Đoài

Anh Năm dẹp giặc tỉnh ngoài tỉnh trong

Anh Sáu tổng đốc xứ Đông

Anh Bảy án sát ở trong Ninh Bình

Anh Tám tuần phủ Bắc Ninh

Anh Chín tri phủ Quảng Bình gần xa

Anh là em Út trong nh

Anh đi kén vợ đường xa nước người

Thấy em đẹp nói đẹp cười

Đẹp người đẹp nết lại tươi răng vàng

Vậy nên anh gửi thơ sang

Bởi lòng anh quyết lấy nàng mà thôi.

Một cây có cành bổng cành la

Một nhà có anh giàu anh khó.

Anh em cốt nhục đồng bào

Kẻ sau người trước phải hầu cho vui

Lọ là ăn thịt ăn xôi

Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.

Nhà em có vại cà đầy

Có ao rau muống, có đầy chĩnh tương

Dầu không mĩ vị cao lương

Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em

Một nhà vui vẻ êm đềm

Đói no tuỳ cảnh, không thèm lụy ai

Ai về đợi với em cùng

Em nay Bắc mai Đông một mình

Chi bằng ruộng tốt đồng xanh

Vui cha vui mẹ vui anh em nhà.

Chủ đề chính: #ca_dao

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn