100 sự thật về thế giới xung quanh khiến bạn bất ngờ - Phần 2

Phần tiếp theo trong loạt sự thật thú vị sẽ khiến bạn ngạc nhiên không kém đấy!

21. 3 gia đình giàu nhất thế giới có số tài sản nhiều hơn tổng số tài sản của 48 nước nghèo nhất thế giới.

21. 3 gia đình giàu nhất thế giới có số tài sản nhiều hơn tổng số tài sản của 48 nước nghèo nhất thế giới.,những điều thú vị trong cuộc sống

22. Một trận kẹt xe gần đây đã kéo dài hơn 10 ngày với những chiếc xe hơi chỉ di chuyển được 0.6 dặm (gần 965 mét) 1 ngày.

22. Một trận kẹt xe gần đây đã kéo dài hơn 10 ngày với những chiếc xe hơi chỉ di chuyển được 0.6 dặm (gần 965 mét) 1 ngày.,những điều thú vị trong cuộc sống

23. Đọ kiếm tay đôi là hợp pháp ở Paraguay miễn là cả 2 bên đảm bảo được số người hiến máu cho.

23. Đọ kiếm tay đôi là hợp pháp ở Paraguay miễn là cả 2 bên đảm bảo được số người hiến máu cho.,những điều thú vị trong cuộc sống

24. Sâu bướm hoàn toàn hóa lỏng để rồi biến đổi thành một con bướm thực sự.

24. Sâu bướm hoàn toàn hóa lỏng để rồi biến đổi thành một con bướm thực sự.,những điều thú vị trong cuộc sống

25. Tất cả đồng hồ trong bộ phim “Pulp Fiction” đều dừng lại ở 4:20.

25. Tất cả đồng hồ trong bộ phim “Pulp Fiction” đều dừng lại ở 4:20.,những điều thú vị trong cuộc sống

26. Dr. Seuss đã viết cuốn “Trứng xanh, giăm bông xanh” để thắng trong một vụ các cược với người xuất bản, người mà đã nghĩ rằng Seuss không thể viết ra một cuốn sách chỉ với 50 từ.

26. Dr. Seuss đã viết cuốn “Trứng xanh, giăm bông xanh” để thắng trong một vụ các cược với người xuất bản, người mà đã nghĩ rằng Seuss không thể viết ra một cuốn sách chỉ với 50 từ.,những điều thú vị trong cuộc sống

27. Một người ăn trung bình 70 loại côn trùng khác nhau và 10 con nhện trong khi đang ngủ (khiếp quá!).

27. Một người ăn trung bình 70 loại côn trùng khác nhau và 10 con nhện trong khi đang ngủ (khiếp quá!).,những điều thú vị trong cuộc sống

28. Có nhiều bước lặp lại trong một trận cờ hơn là số nguyên tử được biết đến trên thế giới.

28. Có nhiều bước lặp lại trong một trận cờ hơn là số nguyên tử được biết đến trên thế giới.,những điều thú vị trong cuộc sống

29. Nước Nga không quan tâm đến rượu hay bia cho đến năm 2011. Trước đó chúng được phân loại như là nước giải khát.

29. Nước Nga không quan tâm đến rượu hay bia cho đến năm 2011. Trước đó chúng được phân loại như là nước giải khát. ,những điều thú vị trong cuộc sống

30. Nếu một con sư tử đực lên nắm quyền, nó sẽ giết tất cả các sư tử con của con nắm quyền trước đó (thật dã man!).

30. Nếu một con sư tử đực lên nắm quyền, nó sẽ giết tất cả các sư tử con của con nắm quyền trước đó (thật dã man!).,những điều thú vị trong cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp