1001 KHOẢNH KHẮC KHIẾN BẠN TỨC ĐIÊN MÀ VẪN PHẢI BẬT CƯỜI

Có vô vàn những khoảnh khắc trong cuộc sống khiến bạn không thể không cười.

Những hình ảnh thách đố khả năng nhịn cười của bạn.

Thế giới quanh ta....

Sáng tạo là...

Sáng tạo là...,

Em và con rất ngoan....

Em và con rất ngoan....,

Không phải ai cũng có thể....

Không phải ai cũng có thể....,

Con là siêu nhân, siêu nhân trắng....trắng tinh khôi

Con là siêu nhân, siêu nhân trắng....trắng tinh khôi,

Mẹ ơi, xem em đã làm gì này....

Mẹ ơi, xem em đã làm gì này....,

Lỗi tại ai?

Lỗi tại ai?,

Tại ba ngủ khi con còn thức....

Tại ba ngủ khi con còn thức....,

Yeah, halloween tới rồi...

Yeah, halloween tới rồi...,

Tạm thời nghỉ học một bữa,

Tạm thời nghỉ học một bữa,,

Chỉ có thể lặng im....

Chỉ có thể lặng im....,