1001 nỗi khổ chỉ đứa cận mới hiểu

Nếu bạn là đứa bị cận chắc sẽ thấu hiểu những nỗi khổ khi phải vác thêm cặp kính ôc nhồi mà không ai muốn có.

1. Ra đường vào buổi tối

1. Ra đường vào buổi tối,cận thị

2. Bị trêu chọc

2. Bị trêu chọc,cận thị

3. Lúc đi chơi với gấu

3. Lúc đi chơi với gấu,cận thị

4. Ăn đồ nóng

4. Ăn đồ nóng,cận thị

5. Bị lũ bạn troll

5. Bị lũ bạn troll,cận thị

,cận thị

6. Bị quy cho cái tội chơi điện tử nhiều

6. Bị quy cho cái tội chơi điện tử nhiều,cận thị

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: cận thị,