11 ví dụ tuyệt vời về sự trùng hợp trong tiếng Anh

Thất bại có 7 chữ cái, thành công cũng vậy. Cùng Ohay khám phá 11 ví dụ tuyệt vời về sự trùng hợp trong tiếng Anh nhé.

1. GIÀU có 4 chữ cái, NGHÈO cũng vậy.

1. GIÀU có 4 chữ cái, NGHÈO cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

2. GHÉT có 4 chữ cái, YÊU cũng vậy.

2. GHÉT có 4 chữ cái, YÊU cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

3. KẺ THÙ có 7 chữ cái, BẠN BÈ cũng thế.

3. KẺ THÙ có 7 chữ cái, BẠN BÈ cũng thế.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

4. TỨC GIẬN có 5 chữ cái, TIẾNG CƯỜI cũng vậy.

4. TỨC GIẬN có 5 chữ cái, TIẾNG CƯỜI cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

5. TỔN THƯƠNG có 4 chữ cái, CHỮA LÀNH cũng vậy.

5. TỔN THƯƠNG có 4 chữ cái, CHỮA LÀNH cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

6. TIÊU CỰC có 8 chữ cái, TÍCH CỰC cũng vậy.

6. TIÊU CỰC có 8 chữ cái, TÍCH CỰC cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

7. THẤT BẠI có 7 chữ cái, THÀNH CÔNG cũng vậy.

7. THẤT BẠI có 7 chữ cái, THÀNH CÔNG cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

8. KHÓC có 3 chữ cái, VUI MỪNG cũng vậy.

8. KHÓC có 3 chữ cái, VUI MỪNG cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

9. THI TRƯỢT có 4 chữ cái, THI ĐẬU cũng vậy.

9. THI TRƯỢT có 4 chữ cái, THI ĐẬU cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

10. SỰ SỐNG có 4 chữ cái, CHẾT cũng vậy.

10. SỰ SỐNG có 4 chữ cái, CHẾT cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

11. CHÙA có 6 chữ cái, NHÀ THỜ HỒI GIÁO và NHÀ THỜ cũng vậy.

11. CHÙA có 6 chữ cái, NHÀ THỜ HỒI GIÁO và NHÀ THỜ cũng vậy.,học từ vựng tiếng Anh,sự trùng hợp trong tiếng Anh,học tiếng Anh,những điều thú vị trong cuộc sống

Theo UsefulGen

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: