12 bức hình hài hước châm biếm một bộ phận bác sĩ hiện nay

Lương y như từ mẫu đã trở thành câu ca muôn thuở và rất đỗi vui tai với những người hành nghề y hiện nay. Thiếu trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, thái độ, tâm huyết là tình trạng chung của hầu hết bác sĩ trên thế giới.

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa


,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

,nghề bác sĩ,ngành y,ảnh biếm họa

Các bài viết khác của mình có thể bạn quan tâm