12 cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Việt

Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ rắc rối và phức tạp nhất thế giới. Có những từ quen miệng đọc là vậy nhưng khi đặt bút viết là trái ngược hoàn toàn đấy. Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo bài viết dưới đây nhé.

,chính tả,tiếng Việt

- Độc giả là từ chỉ người đọc sách báo nói chung, thường là trong mối quan hệ với người làm sách như tác giả, nhà xuất bản. 

- Đọc giả: không có nghĩa

,chính tả,tiếng Việt

- Giành giật: tranh giành, tranh cướp 

- Dành giật: không có nghĩa

,chính tả,tiếng Việt

- Nhậm chức là giữ chức, gánh vác, đảm đương chức vụ 

- Nhận chức: không có trong từ điển tiếng việt

,chính tả,tiếng Việt

- Giả thuyết: được sử dụng trong trường hợp muốn nêu luận điểm mới trong khoa học để giải thích một hiện tượng tự nhiên nào đó và tạm được chấp nhận, chưa được kiểm nghiệm, kiểm chứng. 

- Giả thiết: được dùng để chỉ điều cho trước trong một định lý hay một bài toán để căn cứ vào đó mà suy ra kết luận của định lý hay để giải bài toán.  

Bởi vậy, hai từ "giả thiết" và "giả thuyết" đều đúng, chỉ là bạn nên chọn từ thật đúng trong mỗi trường hợp mà thôi.  

,chính tả,tiếng Việt

- Chia sẻ có nghĩa là chia ra thành từng phần, từ một chỉnh thể; "sẻ" là chia bớt ra, lấy ra một phần.  

- Chia xẻ vẫn có nghĩa là làm nhỏ ra thành từng phần từ một chỉnh thể, trong khi đó "xẻ" nghĩa là chia, bổ, cắt cho rời ra theo chiều dọc, không để dính liền nhau nữa, hay có nghĩa là đào cái gì cho thông, thoát (VD: xẻ rãnh thoát nước). 

Bởi vậy, có thể nói, hai từ "chia sẻ" và "chia xẻ" này cùng là động từ, có nghĩa gần giống nhau nhưng cách dùng từ khác nhau. Bạn nên chọn từ đúng trong mỗi trường hợp, chứ đừng cãi cố là không có từ "chia xẻ" nhé!

,chính tả,tiếng Việt

- Chín muồi: rất chín, đạt đến độ ngon nhất, đạt đến độ phát triển đầy đủ nhất 

- Chín mùi: không có nghĩa

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: chính tả, tiếng Việt,