12 câu hỏi IQ 'hại não' nhất suốt 50 năm qua, bạn trả lời được bao nhiêu câu?

Dưới đây là 12 câu đố được sử dụng trong 50 năm qua để kiểm tra chỉ số IQ. Liệu bạn có đủ sự thông minh để trả lời đúng hết tất cả không?

Câu 1: Anh trai của cháu gái gọi bạn bằng cô là gì của bạn?

Câu 1: Anh trai của cháu gái gọi bạn bằng cô là gì của bạn?,iq test,câu hỏi iq,câu hỏi hại não

Câu 2: Trung bình, một người đàn ông có bao nhiêu ngày sinh nhật?

Câu 2: Trung bình, một người đàn ông có bao nhiêu ngày sinh nhật?,iq test,câu hỏi iq,câu hỏi hại não

Câu 3: Một số tháng trong năm có ngày 31. Vậy, bao nhiêu tháng có ngày 28?

Câu 3: Một số tháng trong năm có ngày 31. Vậy, bao nhiêu tháng có ngày 28?,iq test,câu hỏi iq,câu hỏi hại não

Câu 4: Theo luật Scotland, một người đàn ông có thể lấy em gái của bà vợ góa của anh ta không?

Câu 4: Theo luật Scotland, một người đàn ông có thể lấy em gái của bà vợ góa của anh ta không?,iq test,câu hỏi iq,câu hỏi hại não

Câu 5: Chia 30 với 1/2 rồi cộng thêm 10, đáp án là bao nhiêu?

Câu 5: Chia 30 với 1/2 rồi cộng thêm 10, đáp án là bao nhiêu?,iq test,câu hỏi iq,câu hỏi hại não

Câu 6: Nếu có 3 quả táo, bạn lấy đi hai quả vậy bạn có bao nhiêu quả táo?

Câu 6: Nếu có 3 quả táo, bạn lấy đi hai quả vậy bạn có bao nhiêu quả táo?,iq test,câu hỏi iq,câu hỏi hại não

Vẫn Còn, Click để xem tiếp