12 câu nói hay của những triết gia nổi tiếng thế giới

Cùng Ohay đọc và suy ngẫm 12 câu nói hay của những triết gia nổi tiếng thế giới mà mỗi câu nói là một tư tưởng, một bài học cuộc sống vô cùng sâu sắc.

1. Hạnh phúc lớn nhất là sống hài lòng từng chút một.

1. Hạnh phúc lớn nhất là sống hài lòng từng chút một.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

2. Đừng giới hạn một đứa trẻ bằng học thức của bạn bởi nó được sinh ra ở một thời đại khác.

2. Đừng giới hạn một đứa trẻ bằng học thức của bạn bởi nó được sinh ra ở một thời đại khác.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

3. Cái rễ của học hành thì đắng cay nhưng quả của nó thì ngọt ngào.

3. Cái rễ của học hành thì đắng cay nhưng quả của nó thì ngọt ngào.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

4. Dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng.

4. Dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

5. Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá.

5. Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

6. Khi ngôn từ đúng đắn và rộng lượng, nó có thể thay đổi thế giới.

6. Khi ngôn từ đúng đắn và rộng lượng, nó có thể thay đổi thế giới.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

7. Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.

7. Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

8. Cuộc sống thực sự rất đơn giản nhưng chúng ta cứ cố phức tạp nó lên.

8. Cuộc sống thực sự rất đơn giản nhưng chúng ta cứ cố phức tạp nó lên.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

9. Sống đơn giản để người khác có thể đơn giản sống.

9. Sống đơn giản để người khác có thể đơn giản sống.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

10. Trái tim giúp ta nhận biết Chúa chứ không phải lý lẽ. Đức tin chính là: Thiên Chúa cảm nhận bằng trái tim, không phải lý lẽ.

10. Trái tim giúp ta nhận biết Chúa chứ không phải lý lẽ. Đức tin chính là: Thiên Chúa cảm nhận bằng trái tim, không phải lý lẽ.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

11. Tôi chỉ biết một điều đó là tôi chẳng biết gì cả.

11. Tôi chỉ biết một điều đó là tôi chẳng biết gì cả.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

12. Suy nghĩ của chúng ta tạo nên chính chúng ta, vì vậy hãy chăm sóc suy nghĩ của bạn. Lời nói chỉ là thứ yếu. Suy nghĩ sống: chúng sẽ đi rất xa.

12. Suy nghĩ của chúng ta tạo nên chính chúng ta, vì vậy hãy chăm sóc suy nghĩ của bạn. Lời nói chỉ là thứ yếu. Suy nghĩ sống: chúng sẽ đi rất xa.,câu nói hay,trích dẫn hay,những triết gia nổi tiếng thế giới,suy ngẫm,bài học cuộc sống

Theo Curejoy

Dịch: Ngọc Hà - Ohay TV

Xem tiếp: 40 câu nói vô cùng sâu sắc về cuộc sống