12 điều không thể đúng hơn về cuộc sống hiện nay

Xã hội thay đổi, lối sống cũng thay đổi. Cuộc sống hiện đại ngày nay có vô sô các vấn đề đáng để chúng ta phải bàn tới.

Xã hội thay đổi, lối sống cũng thay đổi. Cuộc sống hiện đại ngày nay có vô sô các vấn đề đáng để chúng ta phải bàn tới.

1. Đã bao giờ bạn sử dụng hết tất cả các nút trên điều khiển từ xa?

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

2. Lên "cơ"?

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

3. Và người thường than thở về vấn đề tủ quần áo lại là...bên phải,

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

4. "Hiển nhiên".

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

5. Sẽ thế nào nếu facebook đồng ý bổ sung những chức năng này?

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

6. Chất gây nghiện nguy hiểm nhất cũng là thước đo để "đánh giá" về một con người.

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

7. Lại một điều "hiển nhiên".

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

8. Điều này có đúng với bạn khi đi xem phim không?

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

9. Đúng hay sai vậy các chàng trai?

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

10. Chắc chắn chiếc tai nghe nào cũng đã "lâm vào" tình trạng như thế này.

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

11. Có vẻ như hiện nay, chúng ta chú trọng vào tâm trạng hơn là sức khỏe.

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống

12. Facebook mọi lúc mọi nơi.

ảnh cuộc sống hiện đại,hiện thực cuộc sống