12 hình ảnh buồn cười về những kẻ bất chấp luật lệ.

Đó là những luật lệ mà không ảnh hưởng gì đến họ. Luật một đường - tôi một nẻo!

1. Cấm leo qua. Ai có thể ngăn anh ấy?

1. Cấm leo qua. Ai có thể ngăn anh ấy?,hài hước,ảnh hài

2. Không có chi!

2. Không có chi!,hài hước,ảnh hài

3. Có thật là chỗ này chỉ dành riêng cho người vui không?

3.  Có thật là chỗ này chỉ dành riêng cho người vui không?,hài hước,ảnh hài

4. Chỉ một pô thôi mà.

4. Chỉ một pô thôi mà.,hài hước,ảnh hài

5. Ra lệnh cho tôi sao??

5. Ra lệnh cho tôi sao??,hài hước,ảnh hài

6. Xin hãy đọc bảng thông báo này.

6. Xin hãy đọc bảng thông báo này.,hài hước,ảnh hài

7. Không phải mọi việc lúc nào cũng theo ý bạn.

7. Không phải mọi việc lúc nào cũng theo ý bạn.,hài hước,ảnh hài

8 Bao nhiêu bàn tay thì chẳng kéo xuống được...

8 Bao nhiêu bàn tay thì chẳng kéo xuống được...,hài hước,ảnh hài

9. Dằn mặt. Bút của mấy chú trong tay tôi nhé.

9. Dằn mặt. Bút của mấy chú trong tay tôi nhé.,hài hước,ảnh hài

10. Tới bắt anh đi!

10. Tới bắt anh đi!,hài hước,ảnh hài

11. Chú mày làm gì được anh nào?

11. Chú mày làm gì được anh nào?,hài hước,ảnh hài

12. Không thuốc lá. Không kem. Không động vật. Không chụp ảnh.

12. Không thuốc lá. Không kem. Không động vật. Không chụp ảnh.,hài hước,ảnh hài

Nguồn: bored.com

  • Bài liên quan: hài hước, ảnh hài,