12 Hình ảnh chân thực những nỗ lực luyện tập của môn võ thiếu lâm nổi tiếng

Bạn sẽ được xem những hình ảnh luyện tập khổ cực của những nhà sư thiếu lâm. Cùng xem nhé

Đây là những hình ảnh có thật

Đây là những hình ảnh có thật,

Không phải lấy ra từ một bộ phim

Không phải lấy ra từ một bộ phim,

Những hình ảnh rất chân thực

Những hình ảnh rất chân thực,

Những nỗ lực luyện tập khổ cực

Những nỗ lực luyện tập khổ cực,

,

Luyện tập trên đá

Luyện tập trên đá,

,

Đập vỡ gạch bằng tay không

Đập vỡ gạch bằng tay không,

,

,

Ngồi trên rìa núi

Ngồi trên rìa núi,

Những bài tập này được diễn ra mỗi ngày.

Những bài tập này được diễn ra mỗi ngày.,