12 khoảnh khắc NHỌ nhất quả đất

Chẳng biết phải diễn tả thế nào với những bức hình dưới đây, chỉ có thể trách rằng nhân vật chính trong hình đã quá nhọ mà thôi. :))

Chẳng biết phải diễn tả thế nào với những bức hình dưới đây, chỉ có thể trách rằng nhân vật chính trong hình đã quá nhọ mà thôi. :))

Không hiểu làm thế nào anh chàng này có thể có được tư thế điên rồ như trong tấm hình.

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Phải làm gì với chiếc xe này đây?

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Nhọ thôi chưa đủ, ở tấm hình này còn có cả sự nguy hiểm

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Tại sao??? tại sao lại là xe của tôi???

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Chú dê này mải luyện nhảy cao

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Ai đó có thể giúp tôi không?

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Thật không may cho chú gấu, con người đang lấy dần hết chỗ sống của chú

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Ông mà bắt được con chim nào ị lên xe của ông thì xác định là trụi lông nghe chưa!!!

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Titanic phiên bản lỗi

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Thốn tận rốn :))

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Con bò láo toét quá :))

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo

Ngày mưa buồn

ảnh nhọ nhất quả đất,xui xẻo