12 ngạn ngữ Sri Lanka tuyệt vời bạn không nên bỏ qua

Sri Lanka từng là trung tâm tôn giáo và văn hóa Phật giáo thời cổ. Hãy cùng Ohay suy ngẫm với 12 ngạn ngữ Sri Lanka chứa đựng màu sắc của đức tin, tôn giáo và văn hóa thời bấy giờ.

1. Một sự trừng phạt với kẻ thù là lòng đố kỵ của chính hắn.

1. Một sự trừng phạt với kẻ thù là lòng đố kỵ của chính hắn.,ngạn ngữ hay,ngạn ngữ Sri Lanka,Sri Lanka,văn hóa Sri Lanka,câu nói hay,trích dẫn hay

2. Ham muốn không bao giờ dừng lại, thậm chí còn tăng cao ngay sau khi thỏa mãn.

2. Ham muốn không bao giờ dừng lại, thậm chí còn tăng cao ngay sau khi thỏa mãn.,ngạn ngữ hay,ngạn ngữ Sri Lanka,Sri Lanka,văn hóa Sri Lanka,câu nói hay,trích dẫn hay

3. Chiếc lưỡi tốt chính là vũ khí lợi hại.

3. Chiếc lưỡi tốt chính là vũ khí lợi hại.,ngạn ngữ hay,ngạn ngữ Sri Lanka,Sri Lanka,văn hóa Sri Lanka,câu nói hay,trích dẫn hay

4. Chỉ chữa khỏi bệnh khi bạn tin vào phương pháp chữa trị.

4. Chỉ chữa khỏi bệnh khi bạn tin vào phương pháp chữa trị.,ngạn ngữ hay,ngạn ngữ Sri Lanka,Sri Lanka,văn hóa Sri Lanka,câu nói hay,trích dẫn hay

5. Ai đã nghiên cứu về bản thân sẽ làm chủ được chính mình.

5. Ai đã nghiên cứu về bản thân sẽ làm chủ được chính mình.,ngạn ngữ hay,ngạn ngữ Sri Lanka,Sri Lanka,văn hóa Sri Lanka,câu nói hay,trích dẫn hay

6. Cái bóng chúng ta sẽ theo chúng ta.

6. Cái bóng chúng ta sẽ theo chúng ta.,ngạn ngữ hay,ngạn ngữ Sri Lanka,Sri Lanka,văn hóa Sri Lanka,câu nói hay,trích dẫn hay

Vẫn Còn, Click để xem tiếp