12 trích dẫn hay về cuộc sống - Mỗi câu nói là một bài học cuộc sống sâu sắc

Cùng Ohay đọc và suy ngẫm 12 trích dẫn hay về cuộc sống dưới đây, chắc chắn bạn sẽ rút ra được những bài học cuộc sống sâu sắc cho riêng mình.

1. Mỗi đứa trẻ đều là một nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào để người nghệ sĩ đó tồn tại khi chúng lớn lên.

1. Mỗi đứa trẻ đều là một nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào để người nghệ sĩ đó tồn tại khi chúng lớn lên.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

2. Thời gian của bạn là có hạn vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của kẻ khác.

2. Thời gian của bạn là có hạn vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của kẻ khác.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

3. Cuộc sống là 10% những gì xảy đến với tôi và 90% còn lại là cách tôi đối phó với chúng.

3. Cuộc sống là 10% những gì xảy đến với tôi và 90% còn lại là cách tôi đối phó với chúng.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

4. Lo lắng giống như một cái ghế bập bênh, nó tạo cho bạn việc để làm nhưng chẳng đưa bạn đi đến đâu cả.

4. Lo lắng giống như một cái ghế bập bênh, nó tạo cho bạn việc để làm nhưng chẳng đưa bạn đi đến đâu cả.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

5. Cuộc sống không phải nhận về và có được mà là cho đi và nhận lại.

5. Cuộc sống không phải nhận về và có được mà là cho đi và nhận lại.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

6. Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây một cánh cửa.

6. Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây một cánh cửa.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

7. Để tránh những lời chỉ trích, không nói gì, không làm gì và chẳng là gì cả.

7. Để tránh những lời chỉ trích, không nói gì, không làm gì và chẳng là gì cả.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

8. Lần tới, khi bạn phải đối mặt với điều gì đó bất ngờ, không mong đợi và không chắc chắn, hãy xem nó như một món quà.

8. Lần tới, khi bạn phải đối mặt với điều gì đó bất ngờ, không mong đợi và không chắc chắn, hãy xem nó như một món quà.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

9. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.

9. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

10. Thà không nói để người ta tưởng mình ngu còn hơn mở miệng để họ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

10. Thà không nói để người ta tưởng mình ngu còn hơn mở miệng để họ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

11. Hoặc là bạn chạy đua với ngày hoặc là ngày chạy đua với bạn.

11. Hoặc là bạn chạy đua với ngày hoặc là ngày chạy đua với bạn.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

12. Để thành công, so với khả năng thì thái độ cũng không kém phần quan trọng.

12. Để thành công, so với khả năng thì thái độ cũng không kém phần quan trọng.,TRÍCH DẪN HAY VỀ CUỘC SỐNG,CÂU NÓI HAY VỀ CUỘC SỐNG,SUY NGẪM,BÀI HỌC CUỘC SỐNG

Theo NeverStopLearning

Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm: