12 việc làm thể hiện ý thức trong cuộc sống mà bạn nên biết

Trong cuộc sống đôi khi những điều nhỏ nhặt thôi cũng thể hiện xem bạn có phải là một người có ý thức hay không. Dưới đây là một số trường hợp thường gặp phải

1. Khi bạn mượn xe

1. Khi bạn mượn xe,cuộc sống,ý thức,việc làm

2.Khi ai đó mua cơm cho bạn

2.Khi ai đó mua cơm cho bạn,cuộc sống,ý thức,việc làm

3.Khi bạn vay tiền

3.Khi bạn vay tiền,cuộc sống,ý thức,việc làm

4.Khi ai đó mời bạn

4.Khi ai đó mời bạn,cuộc sống,ý thức,việc làm

5.Khi bạn cãi nhau

5.Khi bạn cãi nhau,cuộc sống,ý thức,việc làm

6.Khi bạn mượn đồ

6.Khi bạn mượn đồ,cuộc sống,ý thức,việc làm

7.Khi bạn có cuộc gọi nhỡ

7.Khi bạn có cuộc gọi nhỡ,cuộc sống,ý thức,việc làm

8.Khi bạn nói ck điện thoại

8.Khi bạn nói ck điện thoại,cuộc sống,ý thức,việc làm

9. khi bạn hút thuốc

9. khi bạn hút thuốc,cuộc sống,ý thức,việc làm

10. Khi bạn mượn máy tính

10. Khi bạn mượn máy tính,cuộc sống,ý thức,việc làm

11. Khi bạn được nấu cho ăn

11. Khi bạn được nấu cho ăn,cuộc sống,ý thức,việc làm

12. Khi bạn ngue qua đêm ở nhà ai đó

12. Khi bạn ngue qua đêm ở nhà ai đó,cuộc sống,ý thức,việc làm

Nguồn: Facebook

Xem thêm các bài đăng của mình tại đây

  • Bài liên quan: cuộc sống, ý thức, việc làm,