13 ảnh gif ấn tượng sẽ khiến bạn chết mê chết mệt với những thí nghiệm khoa học

Nhiều người cảm thấy những môn khoa học ở trường thật sự 'khó xơi' và nhàm chán. Có lẽ đó là vì các giáo viên ít khi cho bạn thấy các thí nghiệm khoa học thú vị. Dưới đây là 13 ảnh gif ấn tượng sẽ khiến bạn chết mê chết mệt với những thí nghiệm khoa học.

1. Thép len và một cục pin

1. Thép len và một cục pin,ảnh gif ấn tượng,ảnh gif khoa học,thí nghiệm khoa học,những điều thú vị trong cuộc sống

2. Hạt Hydrogel và nước màu

2. Hạt Hydrogel và nước màu,ảnh gif ấn tượng,ảnh gif khoa học,thí nghiệm khoa học,những điều thú vị trong cuộc sống

3. Chuyển dịch cân bằng

3. Chuyển dịch cân bằng,ảnh gif ấn tượng,ảnh gif khoa học,thí nghiệm khoa học,những điều thú vị trong cuộc sống

4. Một que diêm đang cháy

4. Một que diêm đang cháy,ảnh gif ấn tượng,ảnh gif khoa học,thí nghiệm khoa học,những điều thú vị trong cuộc sống

5. a² + b² = c²

5. a² + b² = c²,ảnh gif ấn tượng,ảnh gif khoa học,thí nghiệm khoa học,những điều thú vị trong cuộc sống

6. Đốt (nhiệt phân) muối Amoni Dicromat

6. Đốt (nhiệt phân) muối Amoni Dicromat ,ảnh gif ấn tượng,ảnh gif khoa học,thí nghiệm khoa học,những điều thú vị trong cuộc sống

7. Một cây bút chì và dòng điện

7. Một cây bút chì và dòng điện,ảnh gif ấn tượng,ảnh gif khoa học,thí nghiệm khoa học,những điều thú vị trong cuộc sống

Vẫn Còn, Click để xem tiếp