13 ảnh minh họa những cuộc đấu tranh của trái tim và bộ não

Thoạt nhìn, những bức ảnh minh họa này có vẻ ngây thơ và hài hước nhưng khi bạn suy ngẫm lại thì đó chính là những cuộc đấu tranh đang diễn ra hàng ngày giữa trái tim và bộ não của mỗi chúng ta.

Không chỉ mỗi chuyện tình cảm mới khiến trái timbộ não đấu tranh dữ dội với nhau mà trong mỗi quyết định hàng ngày chúng ta đều bị cả hai chi phối.

Bộ tranh minh họa vừa đáng yêu vừa hài hước dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

1. Chỉ cần xem tin tức thôi cũng khiến bé Tim nhà ta thương tích đầy mình.

1. Chỉ cần xem tin tức thôi cũng khiến bé Tim nhà ta thương tích đầy mình.,ảnh minh họa,ảnh hài,suy ngẫm,trái tim,bộ não

2. Tim thấy việc nhà thì chạy biến nhưng bạn Não phải suy nghĩ lại vì không làm trước rồi thì cũng phải làm sau mà thôi!

2. Tim thấy việc nhà thì chạy biến nhưng bạn Não phải suy nghĩ lại vì không làm trước rồi thì cũng phải làm sau mà thôi!,ảnh minh họa,ảnh hài,suy ngẫm,trái tim,bộ não

3. Vẫn là anh Não vững vàng và tỉnh táo để kéo bé Tim về thế giới thực.

3. Vẫn là anh Não vững vàng và tỉnh táo để kéo bé Tim về thế giới thực.,ảnh minh họa,ảnh hài,suy ngẫm,trái tim,bộ não

4. Tim có lý lẽ của Tim, Não có lý lẽ của Não.

4. Tim có lý lẽ của Tim, Não có lý lẽ của Não.,ảnh minh họa,ảnh hài,suy ngẫm,trái tim,bộ não

5. Cả Tim và Não đều sợ ngày thứ hai.

5. Cả Tim và Não đều sợ ngày thứ hai.,ảnh minh họa,ảnh hài,suy ngẫm,trái tim,bộ não

6. Các tín đồ nghiện mua sắm có thấy mình trong hình ảnh của bạn Tim?

6. Các tín đồ nghiện mua sắm có thấy mình trong hình ảnh của bạn Tim?,ảnh minh họa,ảnh hài,suy ngẫm,trái tim,bộ não

Vẫn Còn, Click để xem tiếp